Rekrutacja na stanowisko:

Lekarze - Bawaria - Niemcy


» Kliknij i zobacz prezentację on-line

Poszukujemy lekarzy w specjalizacjach lub chcących podjąć się specjalizacji w pediatrii, kardiologii lub neurologii do szpitala w północnej Bawarii.

Dlaczego warto podjąć wyzwanie z Nami?

& Rozwój zawodowy
& Doskonalenie języka
& Kontakty międzynarodowe
& Zarobki od 2500 EURO i więcej zależnie od kwalifikacji i doświadczenia
& Bezpośrednie zatrudnienie
& Minimum biurokracji
& Wsparcie relokacyjne pracodawcy i wprowadzenie ze strony LKK
& Czeka na Ciebie profesjonalnie zorganizowana klinika w Bawarii, dysponująca prawie 500 łóżkami

W razie pytań jest nasz konsultant jest do Państawa dyspozycji pon- pt w godz. 8.30-18.00
pod numerem tel. +48 733 900 425. Zachęcamy też do pytań pod adrsem mailowym: doktor@lkk.pl

Wiele razy doprowadziliśmy do owocnego spotkania pracownika i pracodawcy!

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.). Dane będą przetwarzane do 12 miesiący
na wypadek powtórzenia rekrutacji na tym terenie.

Zgadzam się z warunkami - zarejestruj

Często zadawane pytania podczas rekrutacji na stanowiska lekarzy

1. Co dzieje się po przesˆłaniu aplikacji kandydata?
Jednym z pierwszych kroków, podejmowanych przez nas jest szczegóˆłowa weryfikacja nadesłˆanego CV pod kątem kariery zawodowej. Już na tym etapie podejmujemy próbe dopasowania konkretnej oferty do kwalifikacji kandydata.

2. Po jakim czasie od przesˆłania aplikacji informowany jest kandydat?
Kandydat informowany jest natychmiast o tym, że jego aplikacja zostaˆa otwarta, i że rozpoczaˆ się wˆłaś˜ciwy proces rekrutacji. Po krótkim czasie kontaktujemy się z wybranym kandydatem, aby ustalić† termin spotkania.

3. W jaki sposób zostanie zweryfikowana znajomo˜†ść j. niemieckiego?
Bez względu na miejsce pobytu kandydata, weryfikacja odbywa sie dwutorowo. Wsród dokumentów przesˆanych nam przez Państwa, powinien znale˜†źć się certyfikat stwierdzający umiejętno˜ści językowe na poziomie B2. Kolejnym krokiem jest wywiad, przeprowadzony przez naszego specjalistę w tej dziedzinie, oczywi˜cie w jęz. niemieckim. Je˜śli nie posiadacie Państwo certyfikatu B2 lub tylko posiadacie kompetencje zbliżone do tego poziomu, zaproponowany zostanie Państwu kurs j. niemieckiego.

4. Jak mam przygotować† się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Podczas spotkania, na które zostanie zaproszony kandydat przedstawimy mu indywidualny plan działˆania, który będzie zawieraˆć również dogodny termin, w trakcie którego kandydat zostanie przygotowany do rozmowy kwalifikacyjnej. Spotkanie to poprowadzi nasz specjalista znający realia rekrutacji lekarzy w Niemczech, aby optymalnie przygotowa†ć kandydata do rozmowy.

5. Z kim się spotkam, jeś˜li zostanę zaproszony/zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną do Niemiec?
W momencie przybycia na miejsce, kandydat udaje sie do Dziaˆłu Personalnego danej placówki. Tam będzie czeka†ć na niego dyrektor tego działˆu, przedstawiciel rady zakˆładowej oraz oczywiś˜cie przyszłˆy szef, czyli ordynator oddziaˆłu.

6. Kto zajmie się wystąpieniem o przyznanie prawa do wykonywania zawodu lekarza na terenie Niemiec?
Wszystkie formalnoś˜ci, związane z rekrutacją i podjęciem pracy realizowane są przez naszych specjalistów LKK.

7. Ile trwa procedura przyznania prawa do wykonywania zawodu lekarza w Niemczech?
W zależno˜ści od skompletowanej niezbędnej dokumentacji i od landu jest to okres od 6 - 8 tygodni.

8. Kiedy podpiszę umowę o pracę?
Wszystko zależy jak przebiegnie rozmowa kwalifikacyjna. Bywa i tak, że stanowisko proponowane jest wrecz natychmiast, a umowa w takiej sytuacji jest tylko formalno˜ścia. Najczę˜ciej bywa tak, iż wyznaczany jest termin na podpisanie takiej umowy. Je˜śli z jakiego˜ powodu kandydat nie może stawi†ć się danego dnia, umowa przesyłˆana jest pocztą, następnie podpisana i tą samą drogą odesˆłana do danej placówki.

9. Ile trwa okres od podpisania umowy do rozpoczęcia pracy?
W zależno˜ści od tego jak uzgodnią to między sobą strony. Oczywi˜ście brany jest przy tym okres 6-8 tygodni, aby złˆożyć† stosowne dokumenty celem uzyskania pozwolenia na wykonywanie zawodu lekarza w Niemczech.

10. Czy LKK udziela pomocy przy relokacji i w jakiej formie?
Oczywi˜ście nie pozostawiamy Państwa samemu sobie w zupeˆnie nowych realiach. Przygotowany zostanie indywidualnie dla potrzeb Państwa przewodnik z miejscami takimi jak urząd miasta, bank, ubezpieczalnia, urząd skarbowy i innymi cennymi poradami np. gdzie szuka†ć mieszkania. Caˆły czas, nawet po rozpoczęciu przez Państwa pracy staramy się sˆłużyć† pomocą.