Rekrutacja na stanowisko:

Financial Reporting Technical Expert - Gdańsk

W Trójmieście powstaje nowoczesne, należące do Naszego Klienta, centrum obsługi funduszy inwestycyjnych dla firm z całego świata.

Zatem nadarza się niepowtarzalna okazja do wzięcia udziału w tym ekscytującym przedsięwzięciu. Powstaje wiele stanowisk, gdzie przy współpracy z najlepszymi specjalistami, firma stwarza interesującą perspektywę, możliwość długofalowego rozwoju i awansu.

To może być dla Ciebie szansa na pracę z pasją, w międzynarodowym środowisku, gdzie doceni się Twój zapał, a w zamian zaoferuje komfortowe warunki pracy.

Financial Reporting Technical Expert będzie związany z projektami, analizami i inicjatywą przy tworzeniu sprawozdań finansowych w harmonii z regulacjami i standardami księgowymi na różnych rynkach. Idealny kandydat posiada doświadczenie w audycie i raportowaniu finansowym.

Na tym stanowisku będziesz:
- przygotowywał, uzgadniał, oceniał cykliczne raporty w tym rachunki zysków i strat, bilanse, harmonogramy inwestycji, noty objaśniające
- Subject Matter Expert (SME) w przygotowywaniu i wdrażaniu nowych narzędzi pracy w tym informatycznych
- przyczyniał się do rozwoju finansowego modelu operacyjnego w celu standaryzacji procesów i propagowania najlepszych praktyk
- ekspertem do rozwiązywania bieżących problemów w celu redukcji zapytań do Klienta
- wsparciem dla nowych inwestycji w Polsce w zakresie kontroli właściwego nadzoru oraz analizy po-inwestycyjnej
- analizował i adaptował do nowych standardów księgowych i finansowych wraz z zagranicznym klientem (UK SORP, LUX GAAP, FRS 102 and IFRS)
- pomagał w przygotowywaniu sprawozdań kontrolnych i ich prezentacji
- odgrywać wiodącą rolę w procesie przeglądu dokumentacji procesów, procedur i kontroli u Klienta; oceniał ich skuteczność oraz inicjował działania naprawcze
- współpracował z działem szkoleniowym i operacyjnym diagnozując potrzeby rozwoju oraz oceniając efektywność szkoleń
- dbał o terminowość raportów dla Klientów przy napiętym kalendarzu
- pomagał Team Supervisor w organizacji zespołu i przestrzeganiu procedur
- uczestniczył w innych zadaniach wyznaczonych przez Menedżera Działu

Wymagania:

wykształcenie księgowe lub podobne związane z przedsiębiorczością
Minimum 3 lata doświadczenia w sprawozdawczości finansowej environment or 4 lata w funduszach inwestycyjnych
bardzo dobry angielski
wiedza na temat podstawowych zasad rachunkowości
obsługa arkuszy kalkulacyjnych
dociekliwy umysł i umiejętność rozwiązywania problemów
zdolności komunikacyjne
umiejętność delegowania prac pracownikom niższego szczebla


Zachęcamy do pytań i zgłoszeń. tel. + 48 58 535 07 96 lub j.malinowska@lkk.pl

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.). Dane będą przetwarzane do 12 miesiący
na wypadek powtórzenia rekrutacji na tym terenie.

Zgadzam się z warunkami - zarejestruj