Rekrutacja na stanowisko:

PL -RB- CMS ABAC Compliance Project - Gdynia

Dla naszego Klienta, w związku z ciągłym i dynamicznym rozwojem swoich usług, znanej i cenionej na rynku firmy z sektora bankowości, poszukujemy kandydatów na w/w stanowisko.

Specjalista One System z umiejętnościami deweloperskimi i doświadczeniem w dziedzinie XACML. Doświadczenie w pracy z Axiomatics ASM lub podobnymi produktami preferowane.

• Musi być w stanie wspierać deweloperów w integracji z infrastrukturą systemu ABAC.
• Pożądane doświadczenie w pracy z projektami/wdrożeniami infrastrukturowymi w zakresie uwierzytelniania i autoryzacji.
• Doświadczenie w konstrukcji zasad autoryzacji od strony biznesowej i prawnej.
• Co najmniej trzyletnie doświadczenie w tworzeniu centralnych rozwiązań autoryzacji i zarządzaniu tożsamością i dostępem.
• Doświadczenie w pracy przy dużych i złożonych projektach infrastrukturowych koordynując wymagania wielu zainteresowanych stron i wymagania architektoniczne.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.). Dane będą przetwarzane do 12 miesiący
na wypadek powtórzenia rekrutacji na tym terenie.

Zgadzam się z warunkami - zarejestruj