Rekrutacja na stanowisko:

Midrange Senior IT Developer - Gdynia

Dla naszego Klienta, w związku z ciągłym i dynamicznym rozwojem swoich usług, znanej i cenionej na rynku firmy z sektora bankowości, poszukujemy kandydatów na stanowisko :

PL - Midrange Senior IT Developer in Poland (Java Spring, JavaScript- Angular lub podobne) z dużym doświadczeniem w zakresie projektowania i dogłębną wiedzą techniczną, do udziału w programie zmian i upraszczania struktur informatycznych w banku. Dołączysz do zespołu Payment Technologies (technologie płatności) SE, który jest częścią działu Transaction Banking IT (elektronicznych transakcji bankowych) odpowiedzialnego za rozwój usług informatycznych w obszarze płatności.

Stanowisko:
Transaction Banking IT świadczy usługi informatyczne klientom całego banku, głównie związane z płatnościami, zarządzaniem środkami pieniężnymi, bankowością elektroniczną i finansowaniem transakcji handlowych. Jesteśmy integralną częścią łańcucha wartości banku i bierzemy pełną odpowiedzialność za rozwiązania informatyczne których dostarczamy. Naszą wizją jest być uznawanym za światowej klasy firmę technologiczna dostarczająca naszych klientom światowej klasy rozwiązań w zakresie usług finansowych.
Jako Senior Deweloper będziesz odpowiadać za dostarczanie zaawansowanych rozwiązań technicznych z wykorzystaniem istniejących i nowych platform technologicznych. Będziesz działać jak techniczny partner sparingowy, wspierając i motywując współpracowników w banku oraz zewnętrznych partnerów do skutecznej pracy zespołowej, rozwijania efektywnych nowych rozwiązań i wprowadzania zmian do istniejących systemów.

Zakres obowiązków:
• Planowanie, projektowanie i wdrażanie inicjatyw deweloperskich wynikających z wymagań biznesowych.
• Udział w większych projektach interfunkcjonalnych.
• Wsparcie trzeciej linii dla klientów korporacyjnych poprzez zarządzanie produktem.
• Zarządzanie jakością kodu i elastycznością systemów, a także zarządzanie zdarzeniami, problemami i zmianą w celu zapewnienia łatwości utrzymania i zmienności systemów.
• Realizacja zadań zgodnie ze standardami jakości i standardami banku w celu terminowego i skutecznego spełniania wymagań biznesowych.

Wymagania:
• Doświadczenie w inżynierii oprogramowania
• Wiedza z dziedziny architektury rozwiązań informatycznych
• Doskonałe umiejętności komunikacyjne na wszystkich poziomach, zarówno ze specjalistami informatyki jak i innymi osobami z firmy
• Doskonałe umiejętności analityczne. Umiejętność skupienia się na całościowej wizji projektu przy zachowaniu wielkiej dbałości o szczegóły

Wymagana znajomość:
• Java: Spring/Spring Boot
• JavaScript/TypeScript: Angular lub podobne
• SQL

Niekonieczne, ale pożądane:
• Doświadczenie w dziedzinie Mainframe
• IBM MQ, SOA

Odpowiedni kandydat to osoba:
• Entuzjastycznie otwarta na zmiany i nowe technologie
• Kreatywna i potrafiąca samodzielnie generować nowe pomysły
• Umiejąca stworzyć warunki sprzyjające pracy zespołu w którym wykazuje się umiejętnościami współpracy.
• Posiada co najmniej licencjat Informatyki i profesjonalnie posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie

LKK sp z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 10017

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.). Dane będą przetwarzane do 12 miesiący
na wypadek powtórzenia rekrutacji na tym terenie.

Zgadzam się z warunkami - zarejestruj