Rekrutacja na stanowisko:

Senior specialist Linux lub Solaris - Gdynia

Dla naszego Klienta, w związku z ciągłym i dynamicznym rozwojem swoich usług, znanej i cenionej na rynku firmy z sektora bankowości, poszukujemy kandydatów na w/w stanowisko


Preferowane doświadczenie w następujących technologiach:
• Solaris 10 i 11
• Red Hat Enterprise Linux 6.x i 7.x
• Tivoli Storage Manager (TSM)
• Veritas Cluster Server
• Red Hat Satelite
• menadżer konfiguracji Puppet (właśnie zaczynamy wdrożenie)
• Splunk
• Netbackup
• Języki skryptowe: Perl, Bash, Ruby, SQL, PHP
• UC4/Automic, Tivoli Workload Scheduler (TWS)
• Nagios, Zabbix, PCP

Wymagane kompetencje:
• Wieloletnie doświadczenie techniczne w zarządzaniu usługami infrastruktury na poziomie całego przedsiębiorstwa.
• Zorientowanie na wyniki, branie odpowiedzialność za projekty i przyjmowanie wiodącej roli w inicjatywach/tematach w miarę ich pojawiania się ale także umiejętność pracy zespołowej. Doskonałe umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie.
• Nastawienie na zaspokajanie potrzeb klienta, doświadczenie w pracy zespołowej, rozumienie potrzeb biznesowych.
• Umiejętność samodzielnego uczenia się, analizowania i rozwiązywanie problemów.
• Umiejętność zbierania potrzebnych informacje w złożonych instalacjach (systemach) i analizowania i projektowania rozwiązań.
• Przekazywanie wiedzy i doświadczenia innym.
• Wykorzystywanie technologii do osiągania celów pracy.
• Świadomość powiązań między własną pracą a pracą innych działów firmy
• Wielozadaniowość i umiejętność zarządzania wieloma projektami w tym samym czasie.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.). Dane będą przetwarzane do 12 miesiący
na wypadek powtórzenia rekrutacji na tym terenie.

Zgadzam się z warunkami - zarejestruj