Rekrutacja na stanowisko:

Solution Design Architect - Gdynia

Dla naszego Klienta, w związku z ciągłym i dynamicznym rozwojem swoich usług, znanej i cenionej na rynku firmy z sektora bankowości, poszukujemy kandydatów na w/w stanowisko

Wsparcie dla Solution Design Architect poprzez tworzenie i aktualizowanie modelu zależności aplikacji.

Dla każdej aplikacji:
Określenie kontekstu i zakresu dostarczania aplikacji
Zebranie, uzgodnienie i udokumentowanie wymagań dostawcy programu i/lub aplikacji dotyczących interfejsu
Przygotowanie ogólnej (najwyższego poziomu) specyfikacji wymagań i projektu aplikacji
Zaktualizowanie SDD (Software Design Document - Dokument Projektu Oprogramowania) aplikacji wynikami testów dodatkowych
Określenie i zdefiniowanie interfejsów do wymiany na stubs (wirtualizacja usług)
Wspieranie koordynatorów dostarczania aplikacji (Application Delivery Coordinators - ADCs)
Wspieranie ADCs, tworzenie i składanie zamówień/żądań na sprzęt, oprogramowanie, dane, interfejsy, dostęp.
Wspieranie ADCs - przygotowywanie i realizacja przejścia do operacji TEM
Przekazywanie informacje o zidentyfikowanych potrzebach infrastrukturowych architektowi (projektowania) rozwiązań.
Komunikacja i uzgodnienia z ADCs i innymi ADAs
Budowanie pozytywnych relacji między zespołem projektowym a dostawcami aplikacji biznesowych
Zarządzanie ryzykiem i problemami, raportowanie

Wymagane umiejętności i wiedza:
• Architekt, poziom Associate
• Projektowanie architektury infrastruktury i aplikacji
• Dobre umiejętności komunikacyjne
• ITIL foundation
• Bankowość

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.). Dane będą przetwarzane do 12 miesiący
na wypadek powtórzenia rekrutacji na tym terenie.

Zgadzam się z warunkami - zarejestruj