Informujemy, że postępowanie konkursowe ogłoszone w dniu 23 maja 2022 r., dotyczące stworzenia aplikacji prototypu symulatora Crew Transfer Vessel (CTV) ulega anulowaniu wraz z przedmiotowym zapytaniem ofertowym - z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji.

Kolejne ogłoszenie o postępowaniu konkursowym wraz z zapytaniem ofertowym zostaną zamieszczone, niezwłocznie po uzyskaniu zatwierdzenia zmienionej dokumentacji.

Z przyjemnością ogłaszamy zapytanie ofertowe dotyczące stworzenia prototypu symulatora Crew Transfer Vessel (CTV), bazującego na technologii VR oraz opracowanie optymalnego modelu odzwierciedlającego warunki pracy operatorów jednostek CTV.

Zapraszamy do składania ofert do 1 czerwca 2022 r.

Bądźmy częścią rewolucji energetycznej na morzu!

Zapytanie Ofertowe
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Wzór umowy na przeprowadzenie prac B R
Załącznik nr 4 Oświadczenia

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram