Polskie Forum Technologii Morskich

Spotkanie Polskiego Forum Technologii Morskich w Kozim Grodzie. Prelekcja dotyczyła m.in. morskich farm wiatrowych oraz wyzwań na rok 2023.

Gratulujemy Jerzemu Czuczmanowi wielu talentów, w tym artystycznych.

Jerzy Czuczman
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram