Rynek pracy w usługach portowych – jak przygotować się na potencjalne zagrożenia?

Rynek pracy w Polsce dynamicznie się zmienia i wymusza stosowanie nowych, niestandardowych rozwiązań.

Dostępność wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza w niszowych specjalizacjach, jest coraz bardziej ograniczona. Taka sytuacja występuje między innymi w zawodach zwiąanych z usługami portowymi.

O tym, jakie wyzwania stoją przed branżą usług portowych, jakie zagrożenia mogą występować oraz jakie rozwiązania mogą być zastosowane, aby poprawić dostęp do wykwalifikowanych pracowników, traktuje artykuł Tomasza Lisieckiego – Prezesa LKK Sp. z o,o..

http://baltictransportjournal.com

http://baltictransportjournal.com/index.php?id=604

Usługi Portowe - rynek pracy

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram