Zapytanie ofertowe CTV

Informujemy, że postępowanie konkursowe ogłoszone w dniu 23 maja 2022 r., dotyczące stworzenia aplikacji prototypu symulatora Crew Transfer Vessel (CTV) ulega anulowaniu wraz z przedmiotowym zapytaniem ofertowym - z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji.

Kolejne ogłoszenie o postępowaniu konkursowym wraz z zapytaniem ofertowym zostaną zamieszczone, niezwłocznie po uzyskaniu zatwierdzenia zmienionej dokumentacji.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram